Poistenie - Europaturist

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Poistenie


V cene každého zájazdu je zahrnuté povinné zmluvné poistenie pre prípad úpadku cestovnej kancelárie v zmysle zákona č. 81/2001 Z.z. Garančný list poisťovne Union je k dispozícii na tomto mieste.

Cestovné poistenie:

Ceny našich zájazdov nezahŕňajú cestovné poistenie. Účastníkom zájazdov odporúčame, aby sa poistili. V prípade záujmu CK zabezpečíme pre klientov výhodné cestovné poistenie UNION, a.s.. Máte možnosť vybrať si z nasledovných možností:Zájazdy do zahraničia:

  • 3 Eur/deň - zahŕňa: poistenie liečebných nákladov v zahraničí (poistná suma 300 000 Eur), batožiny, straty dokladov, zodpovednosti za škodu (na zdraví, majetku), úrazové poistenie (trvalé následky úrazu, smrť úrazom), poistenie storna zájazdu, nevydarenej dovolenky, zvýšených nákladov na spätnú dopravu, doprovodu, predčasného návratu a nečerpaných služieb, nákladov na cestu blízkej osoby poisteného, nákladov v prípade choroby dieťaťa, oneskoreného nástupu na zájazd a i.


  • 2 Eur/deň - len pre školské skupinové zájazdy a uzavreté seniorské skupinové zájazdy - zahŕňa: poistenie liečebných nákladov v zahraničí (poistná suma 150 000 Eur), batožiny, straty dokladov, zodpovednosti za škodu (na zdraví, majetku), úrazové poistenie (trvalé následky úrazu, smrť úrazom), poistenie storna zájazdu.


  • 0,90 Eur/deň - zahŕňa poistenie liečebných nákladov v zahraniči a zodpovednosti za škodu


Zájazdy na území Slovenska:

  • 1 Eur/deň - nad 15 rokov resp. 0,50 Eur/deň - do 15 rokov - zahŕňa: poistenie batožiny, zodpovednosti za škody, úrazové poistenie, poistenie storna zájazdu.


Detailný zoznam poistených rizík a poistných súm nájdete tu

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky